ชี้แจงแล้วปม ข้าราชการไทย ขายชาติ ออกบัตรปชช.ให้ มุสลิมต่างด้าว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับกรณีที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เรื่อง ข้าราชการไทย ออกบัตรประชาชนให้มุสลิมต่างด้าว โดยไม่ทำตามกฎหมาย นั้น

กรณีข้อความระบุว่าข้าราชการไทยขายชาติ ออกบัตรประชาชนให้มุสลิมต่างด้าว โดยปรากฏภาพบัตร 1 ใบ และบัตรประชาชนของชาย 2 คน ทางกรมการปกครองขอชี้แจงให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ภาพบัตรด้านบน เมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบ และตำแหน่งการจัดวาง ข้อความตัวเลข และรูปถ่าย บนบัตรแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย

ชี้แจงแล้วปม ข้าราชการไทย ขายชาติ ออกบัตรปชช.ให้ มุสลิมต่างด้าว เดินว่อนเต็มเมือง

ส่วนภาพบัตรปชช.ของ ชาย 2 คน เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองได้ออกให้เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีหลักฐานการเกิดในประเทศไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถยื่นขอมีบัตรได้ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ชี้แจงแล้วปม ข้าราชการไทย ขายชาติ ออกบัตรปชช.ให้ มุสลิมต่างด้าว เดินว่อนเต็มเมือง

affaliate-2

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชน สามารถติดตามได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือโทร. 02-7917028

affaliate-3