คลังเคาะใช้ "บัตรปชช." แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกำหนดเกณฑ์ใหม่

คลังเคาะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน พร้อมเปิดเกณฑ์พิจารณาใหม่ ลงทะเบียนต้นปีหน้า เช็กรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมการประชุมคณะกรรมการ ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ หรือบัตรสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วยจากเดิมพิจารณาแต่รายได้ตัวบุคคล

 

คลังเคาะใช้ "บัตรปชช." แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กำหนดเกณฑ์ใหม่ เช็กรายละเอียด

 

ยกตัวอย่าง การคำนวณรายได้ครอบครัว คือ สามี มีรายได้ 150,000 บาท ภรรยามีรายได้ 50,000 บาท เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน เมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยามารวมกัน คือ 200,000 บาท แล้วหารด้วย 3 คน คือ พ่อ แม่ ลูก จะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ 66,666 บาทต่อปี จะถือว่าภรรยาเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรคนจน ขณะที่สามีหรือพ่อจะถือว่ารายได้เกินเกณฑ์แต่เริ่มแรก และลูกซึ่งยังอายุต่ำกว่า 18 ปี จึงถือว่าทั้ง 2 คน ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ

 

คลังเคาะใช้ "บัตรปชช." แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กำหนดเกณฑ์ใหม่ เช็กรายละเอียด


สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเดิม คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น

affaliate-2

ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่


ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ เพื่อประกาศใช้ โดยคาดว่าเมื่อประกาศใช้แล้วจะสามารถเริ่มลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในต้นปีหน้า