"หมอยง"ลั่น 3 ข้อ โอไมครอน เข้าแทนที่สายพันธุ์เดลตา แน่นอน

"หมอยง"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan "โควิด-19 โอไมครอน แนวโน้มการการแพร่ระบาดได้เร็ว"

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุข้อความว่า

โควิด-19 "โอไมครอน" แนวโน้มการการแพร่ระบาดได้เร็ว

ยง ภู่วรวรรณ 1 ธค 2564

มีหลักฐานหลายอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า "โอไมครอน" แพร่ระบาดได้เร็ว

หมอยง

1. รหัสพันธุกรรม ที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมจาก เดลตา การติด และการกระจายโรค ไม่น้อยกว่าเดลตาแน่นอน

2. จากหลักฐานทางการระบาดในอัฟริกา เช่นในเมืองเคาเต็ง (Gauteng) เพียง 2 สัปดาห์ ได้พบผู้ป่วยสายพันธุ์"โอไมครอน" เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังพบในประเทศต่าง ๆ ขณะนี้มากกว่า 10 ประเทศ ถึงแม้ว่าจะเดินทางมาจากอัฟริกา แสดงว่า ในอัฟริกาเอง ที่ไม่ได้ตรวจ อาจจะยังมีอีกจำนวนมาก

3. จากการตรวจ ไวรัส ในลำคอ พบว่าปริมาณไวรัสในผู้ป่วย ถึงแม้จะอาการน้อย ก็พบปริมาณไวรัสจำนวนมาก ที่จะแพร่กระจายต่อไปได้ง่าย

ถ้า "โอไมครอน" ติดง่าย แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลตา การกระจายของสายพันธุ์ใหม่ ก็จะเข้าแทนที่สายพันธุ์เดลตาอย่างแน่นอน

หมอยง