บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมอำนวยการจราจรรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันดังกล่าว ด้วยการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ดังนั้น พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร  จินตกานนท์ รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. จึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ในการใชถนนสัญในพื้นที่สำคัญในพิธีดังกล่าว 


โดย บช.น. ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งจะมีการปิดการจราจร บริเวณ ถ.ศรีอยุธยา  (แยกเสาวนีย์- แยกวัดเบญจ) เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ), ถ.พระราม 5 (แยกพาณิชยการ – แยกวัดเบญจ)

บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำหรับเส้นทางแนะนำประชาชนได้แก่ 
- ทิศเหนือ - สุโขทัย, ถ.ราชวิถี, สะพานซังฮี้, ทิศใต้, ถ.กรุงเกษม, ถ.หลานหลวง, ถ.วรจักร, ถ.บำรุงเมือง, ถ.เจริญกรุง, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สะพานพระปกเกล้า
- ทิศตะวันออก - ถ.พระราม 6, ถ.พญาไท, ถ.เพชรบุรี, ถ.พระราม 1 
- ทิศตะวันตก - ถ.สามเสน, ถ.นครราชสีมา, ถ.วิสุทธิกษัตริย์, ถ.ราชดำเนิน, สะพานพระราม 8, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังได้แนะนำสำหรับจุดจอดรถยนต์ และ รถ Shuttle bus รับ - ส่ง ประชาชน จำนวน 6 จุด คือ 1. จุดจอดรถยนต์ และ มีรถ Shuttle bus จำนวน 2 จุด สโมสรทหารบก (ถ.วิภาวดีรังสิต), กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถจอดรถยนต์ได้ 320 คัน
2. จุดจอดรถShuttle bus รับ - ส่ง  จำนวน 4 จุด คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สนามศุภชลาศัย, วงเวียนใหญ่ และสนามหลวง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ที่จัดไว้จำนวน 2 จุด คือ โรงเรียนราชวินิตมัธยม (ถ.พิษณุโลก) และกรมทางหลวง (ถ.ศรีอยุธยา) โดยขอแนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจะเป็นการสะดวกกว่า

บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ