ปลัด มท. ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯชายแดนใต้ หลังเพื่อนบ้านพบ"โอไมครอน"

มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯชายแดนใต้ เฝ้าระวัง สายพันธุ์โอไมครอน หลังประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 1 ราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้  (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หลังประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด สายพันธุ์โอไมครอน เป็นรายแรก

 

ปลัด มท. ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯชายแดนใต้ หลังเพื่อนบ้านพบ"โอไมครอน"

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดดำเนินการเน้นย้ำการปฏิบัติโดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ และผู้นำชุมชน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19  ในพื้นที่ ดังนี้

affaliate-2

1.สร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2.ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการในพื้นที่ชายแดน
3.ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชุมชน
4.ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
5.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน
6.ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสาร

 

ปลัด มท. ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯชายแดนใต้ หลังเพื่อนบ้านพบ"โอไมครอน"

ปลัด มท. ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯชายแดนใต้ หลังเพื่อนบ้านพบ"โอไมครอน"