วิธีตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี เริ่ม 13 ธ.ค.

วิธีตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพข้าว ไร่ละ 1,000 ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี เริ่ม 13 ธ.ค. นี้

จากกรณีที่ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยถึง มาตการช่วยเหลือชาวนา ในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

วิธีตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี เริ่ม 13 ธ.ค.
 

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน  วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84  ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564  ทั้งนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท

 

affaliate-2

ชาวนา - เกษตรกร สามารถเข้าตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

  • เข้าที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขเลขประจำตัวประชาชน
  • กดคำว่า "ค้นหา"
  • ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน โดยบอกรายละเอียด ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขาธกส. / สถานะ

วิธีตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี เริ่ม 13 ธ.ค.

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ