เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา

อัพเดทล่าสุด เริ่มจ่าย 9ธ.ค.นี้ เงินประกันราคาข้าวไร่ละ 1,000 จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่ 6 เช็ควันโอนเปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร เงินช่วยเหลือเกษตรกร

  กรณีที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดแรก  เงินช่วยเหลือชาวนา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา ข่าวล่าสุด 9ธ.ค.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการแถลงข่าวการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว-ยาง ปี 3 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า 

 

   วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับผู้ปลูกยางพารา เนื่องจากรัฐบาลได้ค้างจ่ายเงินส่วนต่างที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อชดเชยกับราคาตลาดที่ไม่ถึงรายได้ที่ประกัน โดยข้าวค้างจ่าย 5 งวด และยางค้างจ่าย 2 งวด แต่หลังจากนายกรัฐมนตรีขยายเพดานตามพ.ร.บ.วินัยการคลัง เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564  มีผลให้เพดานเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 35% สามารถนำเงินที่มีอยู่มาจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับยางพาราได้
 
 
 ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เปิดชี้เเจงว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 6 ไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12-18 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกเหนียว

เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท 
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท 
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท 
ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท 
ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

affaliate-2

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ “ข้าว – ยางพารา” ช่วยเงินเยียวยาเกษตรกรกว่า 6.57 ล้านครัวเรือน

 -โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

-โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน

-โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอน 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย

เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา
         
สำหรับข้าว ปีที่ 3 เงินที่เกษตรกรจะได้รับ มี 3 ก้อน ก้อนที่หนึ่ง เงินส่วนต่างงวดที่ 1-2 กับงวดที่ 3 บางส่วน ได้จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้ววงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 3 ที่เหลือ จะมาจ่ายให้ครบโดยเริ่มจ่ายวันนี้ (9 ธ.ค.) โดยจ่ายงวดที่ค้างอยู่ 5 งวดพร้อมกัน คือ งวดที่ 3 บางส่วน และงวด 4-7 รวมเป็นเงิน 64,847 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จะจ่ายวันที่ 14 ธ.ค.2564 เป็นเงิน 3,720 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จะทยอยจ่ายทุก 7 วันจนครบ โดยงวดสุดท้าย วันที่ 27 พ.ค.2565


         
โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท ข้าวหอมนอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท ข้าวหอมปทุม สูงสุด 36,358 บาท ข้าวเปลือกจ้าว สูงสุด 67,603 บาท ข้าวเหนียว 71,465 บาท สามารถช่วยชาวนาได้ประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน

เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา
         
สำหรับเงินก้อนที่ 2 คือ เงินในมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเป็นเวลา 5 เดือน เพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไป ช่วยตันละ 1,500 บาท หรือสหกรณ์เก็บไว้จะช่วยตันละ 1,500 บาท และช่วยเหลือดอกเบี้ย ถ้าสหกรณ์เก็บข้าว 12 เดือน ช่วยดอกเบี้ย 3% ถ้าโรงสี เก็บข้าว 6 เดือน จะช่วยดอกเบี้ย 3% เพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากเกินไปและไปกดราคาข้าวในตลาด
         
ส่วนก้อนที่ 3 คือ ช่วยค่าบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพข้าว จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจ่ายวันที่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป เป็นเงิน 53,871 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.7 ล้านครัวเรือน

เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา

นอกจากนี้ ชาวนาที่น้ำท่วมเสียหาย จะได้เงินอีกก้อนหนึ่ง คือ เงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ โดยชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วน้ำท่วม จะยังได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว เขอให้ปลูกจริง และไปขึ้นทะเบียน แม้พืชผลจะเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ ก็จะยังได้รับเงินช่วยเหลือส่วนต่างเช่นกัน
         
สำหรับยางพาราจะเริ่มจ่ายงวดที่ 1-2 ในวันนี้ (9 ธ.ค.) เช่นเดียวกัน โดยงวดที่ 1 วงเงินประมาณ 900 ล้านบาท งวดที่ 2 วงเงิน 540 ล้านบาท รวม 1,440 ล้านบาทโดยประมาณ และจะจ่ายงวดที่ 3-6 ทุกเดือนจนถึงเดือนเม.ย.2565 โดยงวดที่ 3 จะเริ่มจ่ายวันที่ 7 ม.ค.2565 วงเงิน 8,626 ล้านบาท โดยยางพารามีเงินเตรียมไว้ 10,065 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสูงสุดที่ได้รับเฉพาะงวดที่ 1-2 ยางแผ่นดิบสูงสุด 3,835 บาทต่อครัวเรือน น้ำยางข้น 2,975 บาท และยางก้อนถ้วยจะไม่ได้รับเงินส่วนต่าง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ยางราคาดีกว่าช่วงก่อน สำหรับน้ำยางข้น ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 57 บาท ตอนนี้ราคาไปกิโลกรัมละ 60 บาทแล้ว ยางก้อนถ้วย ประกันที่กิโลกรัมละ 23 บาท ตอนนี้ 25-26 บาทแล้ว ภาคอีสานมากกว่าภาคใต้ 1 บาท เพราะอยู่ใกล้แหล่งการส่งออก ซึ่งยางก้อนถ้วยราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันมาเป็นปีแล้ว

เงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา
         
นายจุรินทร์กล่าวว่า ข้าว แม้ราคาตกไปช่วงหนึ่ง แต่ขณะนี้ถือว่าราคาข้าวกระเตื้องขึ้น สำหรับข้าวแห้งที่ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาข้าวเปลือกเจ้าขณะนี้ขึ้นไป 7,700-8,100 บาทแล้ว การส่งออกก็ดีขึ้น ครึ่งปีหลังส่งออกข้าวได้เยอะ ครึ่งปีแรกเดือนละ 400,000-500,000 ตัน ตอนนี้เดือนละ 700,000-800,000 ตัน อาจทำได้ทั้งปีถึง 6,000,000 ตัน เพราะเราสามารถแข่งขันเรื่องราคาได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนลง และมาตรการอื่น ๆ ที่ช่วยกันทำงานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
         
อย่างไรก็ตาม พืชอีก 3 ชนิดที่ประกันรายได้ มีราคาสูงกว่าราคาที่ประกันเอาไว้ โดยข้าวโพด ประกันรายได้ที่ 8.50 บาท ตอนนี้ 9.60 บาท ปาล์มน้ำมันประกันที่ 4 บาท ตอนนี้ราคา 8-9 บาท และมันสำปะหลังประกันที่ 2.50 บาท ก็ไป 2.50-2.70 บาท ถือว่าราคาพืชเกษตรที่ประกันราคาดีเกือบทุกตัว ยกเว้นข้าว แต่ปีก่อนราคาข้าวดีพอสมควร แตะ 10,000 บาทสำหรับข้าวเปลือกเจ้า
 

ขอบคุณ

NationPhoto

CNA Online