โครงการช่วย SMEs รอบ 2 สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง รีบลงทะเบียนก่อน 20 ธ.ค. นี้

โครงการช่วย SMEs รอบ 2 สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง นายจ้างรีบลงทะเบียนก่อนปิดระบบ 20 ธ.ค. 64 นี้ เช็กรายละเอียด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ขนาดเล็ก – กลาง ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว

โครงการช่วย SMEs รอบ 2 สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง รีบลงทะเบียนก่อน 20 ธ.ค. นี้

หากสถานประกอบการใดประสงค์รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯจากรัฐ ขอให้เร่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ก่อนวันที่ 20 ธันวาคมนี้ หรือหากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก ขอฝากถึงนายจ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ อาจเสียสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อประโยชน์ของสถานประกอบการ หากติดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 พร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มที่

 

affaliate-2

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 จำนวน 14,829 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 118,087 คน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือสามารถนำเอกสารหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างบุคคลธรรมดา ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว

โครงการช่วย SMEs รอบ 2 สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง รีบลงทะเบียนก่อน 20 ธ.ค. นี้

หากนายจ้าง สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด