เช็กเงื่อนไข รพ.อานันทมหิดล เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ถึง ม.ค. 65

เช็กเงื่อนไข โรงพยาบาลอานันทมหิดล เปิดบริการวอล์คอิน ฉีดวัคซีน เข็ม 3 ไม่ต้องลงทะเบียน ถึง มกราคม 2565 รายละเอียด

เพจโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประกาศ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียน WALK IN เข็ม 3 *เนื่องจากได้รับวัคซีนมาเพิ่ม* ประชาสัมพันธ์ รพ.อานันทมหิดล >> 036-785890 หรือ 036-785891-5 ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  *ในวันและเวลาราชการ*

เช็กเงื่อนไข รพ.อานันทมหิดล เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ถึง ม.ค. 65

วันและเวลา ในการเข้ารับวัคซีน

  • วันที่ 22 , 27 , 28 , 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • วันที่ 4 , 5 , 6 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.
  • วันที่ 10 , 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

สถานที่เข้ารับวัคซีน

  • ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล

 

affaliate-2

เงื่อนไขการรับวัคซีนเข็ม 3

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนประเภทเดียวกันมาแล้ว 2 เข็ม สามารถขอรับเข็ม 3 กระตุ้น เป็นวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้าได้
  • ผู้ที่ได้ แอสตร้าเซเนก้า มาแล้ว 2 เข็ม ห่างอย่างน้อย 3 - 6 เดือน

 

ให้นำหลักฐานการรับวัคซีนเดิม และบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อฉีดวัคซีน 

หมายเหตุ : ผู้ที่ยังไม่สะดวกมารับบริการจะมีบริการในเดือนถัดไป โปรดติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ใรครั้งถัดไป 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

เช็กเงื่อนไข รพ.อานันทมหิดล เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ถึง ม.ค. 65