เปิดยอดประเมิน เที่ยวบิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เฉลี่ยคาดไม่ถึงหมื่น

วิทยุการบินฯ ประเมินสถานการณ์ "เที่ยวบิน" ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีรวม 9,440 เที่ยวบิน เฉลี่ย 940 เที่ยวบินต่อวัน

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.เปิดเผยว่าจากที่ นายศักด์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มี นโยบายให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 นั้น 

เปิดยอดประเมิน เที่ยวบิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เฉลี่ยคาดไม่ถึงหมื่น

บวท. ได้มีมาตรการการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ พร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากร และได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ บวท. คาดการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก จะมีเที่ยวบินรวม 9,440 เที่ยวบิน หรือ 944 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณเที่ยวบินลดลง 17% ซึ่งมีเที่ยวบินรวม 11,443 เที่ยวบิน

เปิดยอดประเมิน เที่ยวบิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เฉลี่ยคาดไม่ถึงหมื่น

affaliate-2

นายทินกร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 23% โดยมีเที่ยวบินรวม 30,457 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 20,002 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 7,287 เที่ยวบิน นอกนั้นเป็นเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า (Overfly) และอื่นๆ ซึ่งภาพรวมการเดินทางส่วนใหญ่ยังคงการเดินทางภายในประเทศ เที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

เปิดยอดประเมิน เที่ยวบิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เฉลี่ยคาดไม่ถึงหมื่น

อย่างไรก็ตามแต่เริ่มมีสายการบินทำการบินหลากหลายมากขึ้น ทั้งสายการบินเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบิน สำหรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกท่านร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและรักษาสุขอนามัยอยู่เสมอ เพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย และจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมดีขึ้น