เข้าชมฟรี 8 อควาเรียม ทั่วไทย ของขวัญนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 2565

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด อควาเรียม 8 แห่ง และศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่งทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรีช่วง ปีใหม่ 2565

ข่าววันนี้ 27 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสา รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 8 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ในช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565

โดยแต่ละสถานที่กำหนดช่วงวันให้บริการเข้าฟรีแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. 

2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา) เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564- 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

5. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

7. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ศปจ.นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.