นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 "AstraZeneca" (booster) ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย เช็กเงื่อนไข

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ประกาศแจ้ง "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) โดยไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย   *** ตามสูตรของกรมควบคุมโรค ท่านจะได้ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ต่อไป ***

เงื่อนไข 

1.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อน 5 ธันวาคม 2564

2.ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน 5 ตุลาคม 2564

 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ธันวาคม ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ได้ที่เว็บไซต์ นนท์พร้อม

 

ฉีดวัคซีนที่  Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 5, 6 และ7 มกราคม 2565 วันละ 8,000 คน

 

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

 

affaliate-2

ทั้งนี้ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 27 ธ.ค. 2564) รวม 102,975,259 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 293,316 โดส

1.เข็มที่ 1 : 36,548 ราย

2.เข็มที่ 2 : 122,442 ราย

3.เข็มที่ 3 : 134,326 ราย

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,069,197 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 45,545,487 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 6,360,575 ราย

นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย