เตรียมตัว รพ.ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3 เช็กเงื่อนไข

เตรียมตัว โรงพยาบาลศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3 เริ่ม 27 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 เช็กเงื่อนไข

โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ (PZ) เพื่อเป็น เข็ม 1, 2 และ 3  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

1. กรณีเข็ม 1 (PZ1) เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 - 17 ปี

2. กรณีเข็ม 2 (PZ2) เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ของบริษัทไฟเซอร์มาแล้ว อย่างน้อย 3 สัปดาห์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

3. กรณีเข็ม 3 (PZ3) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม  ในสูตร AZ1 - AZ2  มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์

 

เตรียมตัว รพ.ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3 เช็กเงื่อนไข

- วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน -

ตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม 2565 (เปิดฉีดเฉพาะบางวัน)  ในแอปพลิเคชันจองฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

 

affaliate-2

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้  ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม  2564 โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 หรือ สแกน QR code เพื่อเข้าระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดให้จองหลังวันที่ 14 มกราคม  2565 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  2564

 

เตรียมตัว รพ.ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3 เช็กเงื่อนไข