"กสทช."แจง คลื่นโทรศัพท์ 5G กระตุ้นวัคซีนโควิด 19 อันตรายถึงชีวิต จริงหรือ?

จากข้อมูลในโลกออนไลน์ที่เผยว่า คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 ให้ทำอันตรายต่อร่างกาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

โดยข้อความที่ออกมาระบุว่าคลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นอันตราย และคลื่นดังกล่าวสามารถส่งสัญญาณไปกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 ในร่างกายคน ทำให้ DNA เข้าสู่เซลล์ของร่างกาย และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 

สัญญาณ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 ให้ทำอันตรายต่อร่างกาย

ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานข้อมูล หรืองานวิจัยที่ระบุว่าสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G ก่อให้เกิดอันตราย และส่งผลต่อวัคซีนป้องกันโควิด 19

 

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 02 6708888

สัญญาณ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 ให้ทำอันตรายต่อร่างกาย