เปิดทรัพย์สิน "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" รวย 342 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" รวย 342 ล้าน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 18,704,870 บาท เป็นเงินเดือน 1,410,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5.5 ล้านบาท ขายหนังสือ และลิขสิทธิ์ 3.2 ล้านบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษฯ 3.5 ล้านบาท

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดทรัพย์สิน "ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" รวย 342 ล้าน  หลังลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

โดยดร.เอ้ แจ้งสถานะว่าสมรสมีทรัพย์สินรวมสามีภรรยาทั้งสิ้น 342,115,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 35,193,506 บาท

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ มีบุตร 2 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งคู่ โดยมีทรัพย์สิน 141,729,034 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 5,335,070 บาท เงินลงทุน 19,393,964 บาท ที่ดิน 32.1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65,000,000 บาท ยานพาหนะ 2.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 9 ล้านบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 26,788,914 บาท

 

เปิดทรัพย์สิน "ดร.เอ้" รวย 342 ล้าน

แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 18,704,870 บาท เป็นเงินเดือน 1,410,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5.5 ล้านบาท ขายหนังสือ และลิขสิทธิ์ 3.2 ล้านบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษฯ 3.5 ล้านบาท รายจ่ายรวม 3,753,600 บาท
 

affaliate-2

ส่วนนางสุวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ภรรยา ดร.เอ้ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มีทรัพย์สิน 200,386,331 บาท ได้แก่ เงินสด 8 แสนบาท เงินฝาก 14,425,524 บาท เงินลงทุน 33,973,104 บาท เงินให้กู้ยืม 16,807,702 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30 ล้านบาท ยานพาหนะ 8.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 95,680,000 บาท มีหนี้สิน 8,404,591 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7.6 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 1.2 ล้านบาท เบี้ยประชุมและโบนัส 2 แสนบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษฯ 1 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5 ล้านบาท เงินปันผล 2 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,626,784 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 1.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

เปิดทรัพย์สิน "ดร.เอ้" รวย 342 ล้าน