"กรมอนามัย"กางข้อมูล กินเนื้อ-นมวัว ทำให้ติดโควิด19 ง่าย จริงหรือไม่?

จากข้อมูลในโลกออนไลน์ ในประเด็นการ ทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด เสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

โดยข้อมูลดังกล่าวที่ว่า ทานเนื้อวัว นมวัวเป็นประจำ ทำให้เลือดในร่างกายเป็นกรด ซึ่งเมื่อเจอกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เชื้อเติบโตได้เป็นอย่างดีนั้น ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า 

กินเนื้อวัว นมวัว ทำให้ติดโควิดง่าย?

ความเป็นกรดด่างของเลือด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ระบบการทำงานร่างกายจะมีกลไกการควบคุมอวัยวะในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ การกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง จึงไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

 

โดยข้อมูลที่มีการแชร์ข้างต้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับประทานอาหาร เนื้อวัวและนมวัว ซึ่งควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ปริมาณ สัดส่วนที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพียงพอ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียง

กินเนื้อวัว นมวัว ทำให้ติดโควิดง่าย? CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม