"หมอยง"กางข้อมูลชัดเจน ไทยจะติดหลักหมื่นต่อวัน แต่นี่ยังไม่ใช่เลขสูงสุด

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุหัวข้อ โควิด-19 การระบาดในประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน โอมิครอน ระลอก (wave) ที่เท่าไหร่

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ระบุเนื้อหาว่า

โควิด-19 การระบาดในประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน "โอมิครอน" ระลอก (wave) ที่เท่าไหร่

ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 7 มกราคม พ.ศ. 2565

มีการถามกันมาก ว่า โอมิครอน ที่กำลังระบาดขณะนี้ เป็นระลอกที่เท่าไหร่ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เพื่อความชัดเจน การระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา โอมิครอน กำลังเริ่มต้นระลอกที่ 5 โดยจะเรียงลำดับ ดังนี้

 

"หมอยง"โอมิครอน

การระบาดระลอกแรก เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 เกิดเริ่มต้นที่สถานบันเทิงทองหล่อและสนามมวย สายพันธุ์ที่ระบาดเป็นสายพันธุ์ S หรืออู่ฮั่นดั้งเดิม

ระลอก 2 เกิดที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครในกลางเดือนธันวาคม พบมากในแรงการต่างด้าว การระบาดเป็นสายพันธุ์ G หรือ GH

การระบาดระลอก 3 เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงทองหล่อ เป็นการนำเข้าสายพันธุ์อังกฤษหรือแอลฟา ในปลายเดือนมีนาคม พ. ศ. 2564 การระบาดด้วยสายพันธุ์อังกฤษนี้ทำทีท่าจะดีขึ้นและเริ่มจะลดลง ดังแสดงในรูป ก็เกิดการระบาดระลอก 4 ซ้อนขึ้นมา โดยสายพันธุ์เดลต้า ที่พบในหมู่คนงานก่อสร้าง การระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แล้วจึงค่อยๆลดจำนวนลงอย่างช้าๆ

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อมาอยู่ที่หลักประมาณ 3000 คน ก็เริ่มมีการระบาดหลังปีใหม่ด้วยสายพันธุ์ โอมิครอน จึงถือเป็นการระบาดระลอกที่ 5 และในการระบาดครั้งนี้ จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว น่าจะมากกว่าสายพันธุ์เดลต้า เพราะติดง่ายกว่า อัตราการเพิ่มขึ้นจะเป็นหลักหมื่นต่อวันอีกครั้งหนึ่ง จุดสูงสุด จะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับทุกคน ที่จะต้องช่วยกัน

จากข้อมูลในกราฟ แสดงให้เห็นถึงการระบาดในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 และ 4 จะเห็นว่ากระรอก 3 กำลังจะลดลงเช่นเดียวกันกับขณะนี้ ที่ระลอก 4 กำลังจะลดลงก็เกิดการระบาดรอบใหม่ขึ้นมา

โดยสรุปการระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันจะเข้าสู่ระลอก ที่ 5 และยากที่จะพยากรณ์ว่าจุดสูงสุดจะมีจำนวนผู้ป่วยเท่าไหร่

"หมอยง"โอมิครอน