เปิดรายชื่อ "12 จังหวัด" พบคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่ 142 ราย

12 จังหวัด พบคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่ 142 ราย ยอดล่าสุด สถานการณ์การติดเชื้อ "โควิด-19" ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 7,926 ราย

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ "โควิด-19" ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 7,926 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,248,613 ราย

หายป่วยแล้ว 2,170,053 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,744 ราย

12 จังหวัด พบคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่

12 จังหวัด พบคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่

อุบลราชธานี 33 ราย
ขอนแก่น 25 ราย
ประจวบคีรีขันธ์ 22 ราย
นครศรีธรรมราช 13 ราย
ราชบุรี 8 ราย
น่าน 8 ราย
ลพบุรี 7 ราย
 

พะเยา 6 ราย
ยโสธร 6 ราย
อำนาจเจริญ 5 ราย
ชลบุรี 5 ราย
มหาสารคาม 4 ราย
รวม 142 ราย 
ที่มา : ศบค.

12 จังหวัด พบคลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่