เช็กโรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 "แอสตร้าฯ" หรือ "ไฟเซอร์" ฟรี!

โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าเซนเนก้า" หรือ "ไฟเซอร์" มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียด

สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ ขณะนี้หลายโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฟรี! สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ https://www.ramavaccine.com/ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้
 • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์) เวลา 08.00-15.00 น.
 • ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

เงื่อนไขการรับวัคซีนเข็ม 3

 • ซิโนแวค - ซิโนแวค = ห่าง 4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนฟาร์ม - ซิโนฟาร์ม = ห่าง 4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค - ไฟเซอร์ = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนฟาร์ม - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนฟาร์ม - ไฟเซอร์ = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลรามาธิบดี

เช็กโรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ฟรี

 

2. สถาบันบำราศนราดูร

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 27 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://bamras.ddc.moph.go.th/landing/
 • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ณ หอประชุมอัจฉรา

 

เงื่อนไขการรับวัคซีนเข็ม 3

 

ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

- วัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค + วัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า >> วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า

 

ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

- วัคซีนเข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า + วัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า >> วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : สถาบันบำราศนราดูร

เช็กโรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ฟรี

 

3.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่14 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.vajira.ac.th/vjrvaccine/online/index.php/ps/register/check3 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์) ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565  และวันที่ 21 - 28 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันที่ 22, 23 และ 27 มกราคม) เวลา 9.00 - 14.00 น. 
 • ณ ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

เงื่อนไขการรับวัคซีนเข็ม 3

 • ซิโนแวค - ซิโนแวค = ห่าง 4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค - ไฟเซอร์ = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์
 • แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า = ห่าง 3 สัปดาห์หลังเข็ม 2 >> ชนิดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

เช็กโรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ฟรี