ข้อมูลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้น พบผลข้างเคียงทุกชนิด mRNAประสิทธิภาพดีกว่า

โควิด 19 วัคซีน อาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆ นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปิดผลวิจัยการฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" พบผลข้างเคียงทุกชนิด

 เฟซบุ๊ค Yong Poovorawan นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความให้ข้อมูลผลวิจัยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3 พบผลข้างเคียงทุกชนิด 

โควิด 19 วัคซีน อาการข้างเคียงจากวัคซีนชนิดต่างๆ
ยง ภู่วรวรรณ   16 มกราคม 2565
ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ ที่เราทำอยู่ ในการกระตุ้นเข็ม 3  หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม 
การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกันที่มีในประเทศไทย
การติดตามอาการหลังการฉีด 14 วัน

ข้อมูลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้น พบผลข้างเคียงทุกชนิด mRNAประสิทธิภาพดีกว่า

เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า อาการข้างเคียงในช่วง 7 วันแรกถ้าเปรียบเทียบกัน 
Sinopharm หรือเชื้อตายจะมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ไม่มีใครมีไข้เลย ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการเจ็บบริเวณฉีด

ข้อมูลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้น พบผลข้างเคียงทุกชนิด mRNAประสิทธิภาพดีกว่า
อาการข้างเคียงจะพบได้มากขึ้นในกลุ่มของ Virus vector และ mRNA อย่างเห็นได้ชัดเจน
วัคซีน mRNA  เมื่อฉีดขนาดเต็มโดส วัคซีน Modena จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า
จากการศึกษาการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA Modena  การใช้ขนาดเพียงครึ่งโดส กระตุ้นภูมิต้านทานได้ระดับเพียงพอ ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับการให้ขนาดแบบเต็มโดส แต่อาการข้างเคียงจะน้อยกว่า

ที่มา
Yong Poovorawan