สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช

เผยสูตรฉีดวัคซีน ตัวอย่างจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถรับมือโควิดโอมิครอนได้ดีที่สุดในบริบทของประเทศไทย

เปิดผลทดสอบวัคซีนเข็ม 3 หลังจากได้รับ 2 เข็มแรกเป็นซิโนเเวค หรือเเอสตร้าฯ กับไวรัสตัวแทนของโอมิครอน จากข้อมูลของ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช
  โดยเฟซบุ๊ค Anan Jongkaewwattana ของ ดร.อนัน ได้เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนเข็ม 3 หลังจากได้รับ 2 เข็มแรกเป็น Sinovac หรือ AstraZeneca กับไวรัสตัวแทนของโอมิครอน โดยใช้ตัวอย่างจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ

สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช

ข้อมูลสอดคล้องกับที่ผมรายงานก่อนหน้านี้ว่า  Az-Az-PZ หรือ SV-SV-PZ  (เเอสตร้า-เเอสตร้า -ไฟเซอร์) เป็นสูตรที่ตั้งรับโอมิครอนได้ดีที่สุดในบริบทของประเทศไทยครับ การใช้  Az เป็นเข็มสามต่อจาก Azx2 ไม่ดีเท่าที่ควรครับ

สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช

  สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช

 ด้าน ข้อมูลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย ซิโนเเวค-ซิโนฟาม ครบ2เข็ม (Sinovac หรือ Sinopharm) ครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วย mRNA (Pfizer หรือ Moderna) ออกมาสอดคล้องกับผลที่ทาง ศิริราช และ สวทช .รายงานไปครับ การศึกษานี้เป็นงานวิจัยของทีมวิจัยจากหลายประเทศเช่น สวีเดน อิตาลี เยอรมนี ซึ่งหายากครับ เพราะประเทศในยุโรปมักไม่ใช้วัคซีนเชื้อตายกัน

สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช

ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลจากซีรั่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม และ กระตุ้นด้วย mRNA เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ mRNA 2 เข็ม ที่ก่อนและหลังเข็มสอง 85 วัน และ มีกลุ่มที่ได้ mRNA 3 เข็มภายใน 85 วันด้วย


ข้อมูลระดับแอนติบอดีต่อ RBD ของโอมิครอน กลุ่มเชื้อตาย2เข็มที่กระตุ้นด้วย mRNA อยู่ในระดับประมาณ 665 BAU/ml เมื่อเทียบกับ กลุ่มวัคซีน mRNA 3 เข็ม ที่ 475 BAU/ml ถือว่าสูงกว่าเล็กน้อยครับ ซึ่งน่าสนใจว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อและได้รับวัคซีน mRNA มา ได้ค่าแอนติบอดีที่ 388.6 BAU/ml ซึ่งน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก

สูตรวัคซีนดีที่สุดรับมือโอมิครอนในไทย ตัวอย่างจากผลการศึกษาของศิริราช
ทีมวิจัยไม่ได้ลงไปที่ neutralizing antibody แต่ดูที่ระดับของ memory B cell และ T cell ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมีจำกัดในการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งตัวเลขของ B และ T cell สอดคล้องกับระดับแอนติบอดีครับ แต่เสียดายข้อมูลชุดนี้ทีมวิจัยไม่ได้นำ mRNA 3 เข็มมาเปรียบเทียบกับกลุ่ม เชื้อตายที่ได้รับเข็มกระตุ้น จากระดับของ memory B cell ที่ 1115 เทียบกับ mRNA 2 เข็มภายใน 85 วันที่ได้ 341 ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับ เช่นเดียวกับระดับ T cell ของกลุ่มกระตุ้นจากเชื้อตาย ที่ได้ 53.5 เทียบกับ mRNA 2 เข็มที่ 15 
การศึกษานี้ยังใช้ n น้อยไปนิดครับ แต่ผลออกมาแบบนี้ก็เป็นข่าวดีครับว่า คนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมา อาจมีภูมิที่สามารถกระตุ้นทั้ง B และ T cell ให้ป้องกันการติดเชื้อ และ อาการรุนแรงจากโอมิครอนได้ดีในระดับที่น่าพอใจครับ


เอกสารอ้างอิง
https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2022.01.04.22268755v2
 

ขอบคุณ
Anan Jongkaewwattana