เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกของไทย

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกของประเทศไทย เป็นหญิงสัญชาติไทย ชาวสงขลา วัย 86ปี ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม


เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกของไทย  ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เผยข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดโอมิครอนรายแรกของไทย เป็นหญิงอายุ 86 ปีชาวหาดใหญ่ เป็นผู้ป่วยติดเตียงและอัลไซเมอร์ ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม มีประวัติเสี่ยงคือ หลานชายที่กลับมาจาก จ.ภูเก็ต และเป็นผู้ปวยยืนยันติดเชื้อโควิดโอไมครอน

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอไมครอน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา หรือ สสจ.สงขลา รายงานข้อมูลดังนี้ 

6 ม.ค.2565 ผู้ป่วยมีไข้ มีเสมหะ ทราบข่าวลูกสาวตรวจพบเซื้อ SARCOV-2 หลานสาวผู้ป่วยซึ่งเป็นแพทย์ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ผล positive จึงส่งต่อเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกของไทย
7 ม.ค.2565 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหาดใหญ่ แพทย์เก็บตัวอย่าง NPS ส่งตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลพบเชื้อ SAR CoV-2 ผู้ป่วยมีใข้ 38.5*C ไอ หายใจลำบาก แพทย์รับไว้ที่แผนก CICU เอ็กซเรย์ปอต ผล Infitration both lungs, on ETT แพทย์จ่ายยา Dexamethasone 10mg, Remdesivir

affaliate-2

12 ม.ค.2565 ผู้ป่วยเสียชีวิต เวลา 09.20 น. ส่งตัวอย่างตรวจยืนยันสายพันธุ์ที่ ศวก.12 สงขลา ผลพบเชื้อ SAR.CoV-2 สายพันธุ์ "โอมิครอน"

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกของไทย

สรุปสาเหตุการเสียชีวิต: COVID-19 with severe pneumonia ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน