เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

เปิดภาพแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ ที่คลองหก ปทุมธานี บนพื้นที่พระราชทานโดย ในหลวง รัชกาลที่ 10 จำนวนกว่า 300 ไร่ แบ่งเป็นทวีป

วันที่ 14 มกราคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้มีการโพสต์ภาพแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ บริเวณคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ มีกำหนดสร้างเสร็จในปี 2570

 

เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

 โดยภาพทั้งหมดเป็นแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทานโดย ในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งกว้างกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า (ที่เดิม 118 ไร่ กลายเป็น 300 ไร่) จากภาพจะเห็นว่ามีการแบ่งโซนเป็นทวีป และด้วยพื้นที่ตั้งอยู่นอกเมือง ซึ่งสงบและอากาศดีกว่าที่เดิม สัตว์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 

เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

 

เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

 

เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

 

เปิดแบบจำลองสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ แบ่งเป็น 4 ทวีป บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่

affaliate-2