ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลหมอพร้อม ไม่ขึ้น - ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว ข้อมูล "หมอพร้อม" ไม่ขึ้น - ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำผู้ประกันตน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นบนหมอพร้อม หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ประกันตนควรทำอย่างไร

ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลหมอพร้อม ไม่ขึ้น - ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมอพร้อม

1. รพ.ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)

2.รพ. ส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับ
กับเลขบัตรประชาชนไม่ใส่หมายเลขล็อตของวัคซีนหรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

 

ช่องทางติดต่อ เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลฯหรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรองฯ

- ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883

- สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (Line ID)

- วัคซีนซิโนฟาร์ม : โทร. 06 4217 5520, 0 2078 9350 หรือ [email protected]

- ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

- ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้นๆ

- สำนักงานประกันสังคม : โทร. 1506 กด 6 , 7 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน

ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลหมอพร้อม ไม่ขึ้น - ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนถึงวิธีเตรียมตัวก่อนและหลัง เพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ก่อนเข้ารับการวัคซีน

- ไม่อดนอน พักผ่อนให้เพียงพอ

- เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 ซีซี ในวันที่ฉีด

- ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย

- 2 วันก่อนและหลังฉีดวัคซีนงดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก

 

แจ้งแพทย์ก่อนฉีด

- โรคประจำตัว

- ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน

- การตั้งครรภ์

- ข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ

 

คำแนะนำหลังฉีดวัคซีน

- หลังฉีดให้นั่งรอดูอาการ 30 นาที

- อาจอ่อนเพลีย มีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด ปวดศรีษะ / ปวดกล้ามเนื้อ 1 - 2 วัน (หากมีไข้ให้รับประทานพาราเซตามอล 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด)

- หากมีอาการ เช่น ไข้สูงมาก / ผื่นลมพิษ / หน้ามืด / เป็นลมแขนขาอ่อนแรง / เจ็บหน้าอก รีบไปพบแพทย์ทันที

ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลหมอพร้อม ไม่ขึ้น - ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร