ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพย้อนหลัง

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพย้อนหลัง ในนช่วงที่ลดเงินสมทบ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 กว่า 1.9 พันล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 ม.ค.65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะ ในช่วงที่มีการลดเงินสมทบ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนโยบายดังกล่าว รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนทุกวิถีทางให้กับผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา

 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ งวดเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.45 ของค่าจ้าง พร้อมกันนี้ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จ่ายบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน  ที่นำส่งเงินสมทบในช่วงที่มีการลดเงินสมทบงวดเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ.2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้าง อีกด้วย

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพย้อนหลัง

 

affaliate-2

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์จำนวน 5.9 ล้านคน แบ่งเป็น

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 5.1 ล้านคน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นคนละ 347 บาท จำนวน 3 งวด

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 8.4 แสนคน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นคนละ 146 บาท จำนวน 3 งวด

 

โดยประมาณการเงินบำเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 รวมเป็นเงิน 1,906 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินบำเหน็จชราภาพ ที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อยังชีพในยามชรา และเป็นการบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพย้อนหลัง

 

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม