เปิดข้อมูลชัด ถ้าคุณติดโควิด "คุณจะมีปัญหาการรับรู้กลิ่น" ในระยะยาว

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ สรุปความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 โอมิครอน และความรู้ใหม่ๆ

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุว่า

...อัพเดตความรู้

1. US CDC เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA เข็มสามที่ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น พบว่าได้ผลดีมากในการป้องกันการป่วยจนต้องนอนรพ. และลดโอกาสป่วยจนต้องไปรับการดูแลฉุกเฉิน ทั้งต่อเดลต้าและ Omicron "โอมิครอน"

เปิดข้อมูลชัด ถ้าคุณติดโควิด "คุณจะมีปัญหาการรับรู้กลิ่น" ในระยะยาว

ด้วยสถานการณ์การระบาดของ Omicron ทั่วโลกที่รุนแรง การฉีดเข็มกระตุ้นนั้นจำเป็น

2. "ความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นหลังจากติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจคงอยู่ระยะยาว"

...ข่าวไม่ดีนัก...สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วมีปัญหาเรื่องการรับรู้กลิ่นสูญเสียไป หรือรับรู้กลิ่นได้ผิดปกติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของ Long COVID

เดิมเคยคาดกันว่าปัญหานี้น่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในเวลาไม่นาน

แต่งานวิจัยล่าสุดโดย Tognetti A และคณะ จาก Karolinska Institutet ประเทศสวีเดน ได้ทำการศึกษาติดตามในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 100 คน และทำการประเมิน ณ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง โดยตรวจสมรรถนะในการรับรู้กลิ่นเทียบกับคนปกติที่ไม่เคยติดเชื้อ

การศึกษานี้พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนนั้น มีราว 2 ใน 3 (ประมาณ 65%) ที่ตรวจพบสมรรถนะการรับรู้กลิ่นที่ผิดปกติ ณ 18 เดือนหลังจากการติดเชื้อ

คณะผู้วิจัยคาดว่า ด้วยเวลาที่ยาวนาน 18 เดือน แล้วยังพบว่ามีความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นเช่นนี้ น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ปัญหาด้านการรับรู้กลิ่นจะคงอยู่ไประยะยาว

เปิดข้อมูลชัด ถ้าคุณติดโควิด "คุณจะมีปัญหาการรับรู้กลิ่น" ในระยะยาว

...ย้ำอีกครั้งว่า ปัญหาอาการต่างๆ ที่คงค้างหลังจากติดเชื้อโควิด ที่เรียกว่า Long COVID นั้น จะเป็นปัญหาสำคัญมากทั้งต่อคนที่เคยติดเชื้อ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รวมถึงมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพราะเกิดอาการผิดปกติระยะยาวได้กับหลายระบบของร่างกาย

การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเป็นกิจวัตรนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ติดเชื้อ...ย่อมดีที่สุด

อ้างอิง

1. Thompson MG et al. Effectiveness of a Third Dose of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance — VISION Network, 10 States, August 2021–January 2022. MMWR. 21 January 2022.

2. Tognetti A et al. High prevalence of olfactory disorders 18 months after contracting COVID-19. medRxiv. 20 January 2022.