"ธปท."แจง ใช้เหรียญสตางค์ ซื้อของ จะช่วยให้เงินเฟ้อลดลง จริงหรือ?

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงถึเรื่อง การใช้เหรียญ 50 สตางค์ 25 สตางค์และ 10 สตางค์ จะช่วยให้เงินเฟ้อลดลง จริงหรือไม่?

จากการแชร์ข้อมูลเรื่อง การใช้เหรียญ 50 สตางค์ 25 สตางค์และ 10 สตางค์ จะช่วยให้สินค้าขึ้นครั้งละ 5% หรือ 10% และทำให้เงินเฟ้อลดลง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังแล้ว

"ธปท."แจง ใช้เหรียญสตางค์ ซื้อของ จะช่วยให้เงินเฟ้อลดลง จริงหรือ?

จากการแชร์ข้อมูลเรื่อง การรณรงค์ให้ใช้เหรียญ 50 สตางค์ 25 สตางค์และ 10 สตางค์ เพื่อทำให้สินค้าขึ้นทีละ 5% หรือ 10% ไม่ใช่ขึ้นทีละ 25%, 33% หรือ 66% และทำให้เงินเฟ้อลดลงนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่ใช้ เพราะการขึ้นราคาของสินค้า ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ใช้ผลิตสินค้านั้นๆ การใช้เหรียญชนิดใด ไม่ทำให้การขึ้นราคาเปลี่ยนไป หากต้นทุนขึ้นมาแล้วก็ตาม

 

affaliate-2

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02-283-5353

"ธปท."แจง ใช้เหรียญสตางค์ ซื้อของ จะช่วยให้เงินเฟ้อลดลง จริงหรือ?

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม