"หมอธีระ"เปิดข้อมูลแล้ว มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Long COVID

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุว่า

25 มกราคม 2565

ทะลุ 354 ล้านไปแล้ว

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 1,889,724 คน ตายเพิ่ม 5,673 คน รวมแล้วติดไปรวม 354,464,246 คน เสียชีวิตรวม 5,621,664 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ อเมริกา ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และบราซิล

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.31 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 77.75

ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 49.3 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 44.68

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก

...New York Times มีบทความที่สรุปธรรมชาติของโรคโควิด-19 ได้ดี

Anthes E และ Corum J นำเสนอภาพต่างๆ เพื่ออธิบายสรุปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2022

ตอนนี้ที่ทั่วโลกวิเคราะห์ว่าจะเป็นปัญหาท้าทายในอนาคตอันใกล้คือ ภาวะอาการคงค้างหลังจากติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เราทราบกันในชื่อว่า Long COVID

\"หมอธีระ\"เปิดข้อมูลแล้ว มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

เพราะงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อไวรัสที่แฝงตามเซลล์ในระบบต่างๆ ของร่างกาย และ/หรือ การเกิดภาวะอักเสบเกิดขึ้นในแต่ละระบบ จนทำให้เกิดอาการป่วยเรื้อรัง ทั้งระบบสมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หรือแม้แต่ระบบต่อมไร้ท่อ ฯลฯ

Long COVID นั้นเกิดได้ทั้งในคนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ อาการน้อย หรืออาการรุนแรง

คนที่ป่วยรุนแรงมักมีโอกาสเป็น Long COVID มากกว่า

ผู้ใหญ่พบ Long COVID มากกว่าเด็ก

หญิงมีโอกาสเป็น Long COVID มากกว่าชาย

การป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดจึงสำคัญมาก และควรทำเป็นกิจวัตร

ใส่หน้ากากเสมอ อยู่ห่างจากคนอื่นเกินหนึ่งเมตร เลี่ยงการกินดื่มร่วมกัน เลี่ยงการแชร์ของร่วมกัน

ไม่ติดเชื้อย่อมปลอดภัยกว่า

อ้างอิง และเพิ่มเติมภาพประกอบจาก:

Anthes E and Corum J. Charting an Omicron Infection. New York Times. 24 January 2022.

\"หมอธีระ\"เปิดข้อมูลแล้ว มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น