สั่งปิดด่วนแคมป์คนงาน ซอยวิภาวดีรังสิต 25 (ซอยยายผล) ติดโควิดเป็นร้อย และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานสั่งปิดแคมป์คนงาน ซอยยายผล หลังพบคนงานติดโควิดเป็นร้อย โดยแคมป์ก่อสร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต 25 (ซอยยายผล)

บรรยากาศแคมป์คนงาน วันที่ 18 ก.พ.2565 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ปิดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ที่แคมป์ที่พักคนงาน ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซอยวิภาวดีรังสิต 25 (ซอยยายผล) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก หรือ เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน

 

สั่งปิดด่วนแคมป์คนงาน ซอยยายผล ติดโควิดเป็นร้อย

 

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า ภายหลังได้รับรายงานจากสถานพยาบาลว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นคนงานในพื้นที่เขตหลักสี่ ผลบวกยืนยัน 96 ราย จากคนงานทั้งหมด 150 คน และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมาก ในแคมป์คนงาน ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ กองควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กทม. ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในคนงานที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบติดเชื้อ จะส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ตามลำดับ ผลปรากฏว่า พบคนงานติดเชื้อเพิ่มเติม 288 ราย จากคนงานทั้งหมด 845 ราย เขตฯ จึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการดังนี้

 

สั่งปิดด่วนแคมป์คนงาน ซอยยายผล ติดโควิดเป็นร้อย

1.ทำการคัดแยกและนำผู้ป่วยออกจากแคมป์คนงานเพื่อไปรักษาพยาบาล อีกทั้งแยกกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ออกจากแรงงานคนอื่น ๆ ตามมาตรการทางสาธารณสุข

2.กำหนดให้พื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงานทั้งหมด เป็นสถานที่เอกเทศ ห้ามผู้ใดเข้า-ออก เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกจากแคมป์ที่พักไปยังสถานที่อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

3.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดสัมผัสร่วมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งนี้จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและคนงานที่ยังไม่ติดเชื้ออีกครั้งในระยะ3วัน

 

สั่งปิดด่วนแคมป์คนงาน ซอยยายผล ติดโควิดเป็นร้อย

 

สั่งปิดด่วนแคมป์คนงาน ซอยยายผล ติดโควิดเป็นร้อย