เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

ศบค.เคาะเเล้ว เปิดมาตรการเปิดเรียน On site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติอย่างไร เช็คเลยมีอะไรบ้าง

    อัพเดทล่าสุด แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่23 ก.พ.65  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงภายหลังการประชุมศบค. ชุดใหญ่ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. เป็นประธาน โดยกล่าวถึงสถานการณ์โควิดประเทศไทยในปัจจุบัน ยอดผู้ติดเชื้อ รวมทั้งไม่มีการปรับพื้นที่สีควมคุม-ระดับพื้นที่สถานการณ์ คงเดิมพื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด พร้อมกันนี้ ศบค.ไฟเขียวเปิดเทอม มาตรการเปิดเรียน On Site 
 

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

สำหรับมาตรการเปิดภาคเรียนและการป้องกันในสถานศึกษาได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆ ออกมาหมดแล้ว ซึ่งผลการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแจ้งว่าโดยมีการเสนอตัวอย่าง 122 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนที่มีการติดเชื้อยืนยัน 1 ราย ขึ้นไปพบว่ามีโรงเรียนที่ปิดสถานศึกษาถึง 28.7% ถ้ามีการติดเชื้อยืนยันมากกว่าหนึ่งห้องเรียนปิดไปถึง 55.7% และที่น่าสนใจโรงเรียนตัวเองไม่ได้ติดแต่สถานศึกษาใกล้เคียงติดเชื้อ

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

   พบว่า 9% มีการปิดเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ โดยอาจเป็นภาพสะท้อน ครู นักเรียน หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้มาตรการเปิดเรียนแบบ On Siteไม่ได้เป็นไปอย่างที่ว่า ฉะนั้นจึงได้มีการเสนอขึ้นมาว่ามาตรการการเปิดเรียนแบบ On Site สำหรับโรงเรียนประจำกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสียงต่ำเรียน On Site ตามปกติสังเกตอาการและประเมิน TST

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร


 ทั้งนี้ ศบค.ได้มีการ เปิดมาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร
**โรงเรียนประจำ**

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการและประเมิน ST

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

* การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลัง สัมผัสผู้ติดเชื้อ

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่อยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัย

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

*พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School isolation ตามแนวทาง sand box safety zone

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

**โรงเรียนไป-กลับ**

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการและประเมิน ST

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน

* การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลัง สัมผัสผู้ติดเชื้อ

* สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่อยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัย

- กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

* ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข

* พิจารณาจัดทำ School isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และ ปฏิบัติกตามมาตรการ SSS

* สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ กลุ่มที่ไม่มีอาการ

เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

**สถานที่สอบในการสอบ**

- สถานที่จัดสอบ

ประสานหน่วยงานบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อเน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- ผู้เข้าสอบ

* เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

* ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง

* การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือ ประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

- ผู้คุมสอบ

* ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานกากรป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม
เปิดมาตรการเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ-ไปกลับ ต้องปฎิบัติอย่างไร

ชมคลิป