ด่วนที่สุด สธ.ร่อนจดหมายสั่งการ รพ.ทั่วประเทศ รักษาโควิดแบบโรคประจำถิ่น

ด่วนที่สุด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19แบบโรคประจำถิ่น ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้

ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สั่งชะลอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้อกำหนดเกณฑ์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินหรือยูเซ็ป (UCEP) และปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น โดยให้ผู้ติดเชื้อไปรักษาตามสิทธิสุขภาพที่มีอยู่ออกไปนั้น พร้อมกับให้สธ.เร่งดำเนินการวางแผนรักษาผู้ป่วยและทำความเข้าใจให้ดีนั้น

 

ด่วนที่สุด สธ.ร่อนจดหมายสั่งการ รพ.ทั่วประเทศ รักษาโควิดแบบโรคประจำถิ่น

ล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีผู้ติดเชื้อ ไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วยน้อย  โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุรายละเอียดแนวทางการรักษา ดังนี้ 


สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วนแบบโรคประจำถิ่น (Endermic) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ขอให้เพิ่มการจัดบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย หรืออาการป่วยไม่มาก ให้สังเกตตัวเองที่บ้าน (Setf Observation)ตามความสมัครใจ รายละเอียดตามแนวทางของกรมการแพทย์ 

 

ด่วนที่สุด สธ.ร่อนจดหมายสั่งการ รพ.ทั่วประเทศ รักษาโควิดแบบโรคประจำถิ่น