"หมอธีระ"เปิด 15 อาการ ที่เกิดหลังจากหายโควิด19 เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโรคโควิด-19

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุถึง กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เราเรียกว่า "Long COVID" หรือ "Post-acute COVID syndrome"

 

อ่อนเพลียอ่อนล้าง่าย

ปวดตามกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ไม่สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมประจำวันที่เคยทำได้

หอบเหนื่อย

คิดอะไรไม่ออก วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยความยากลำบาก

นอนไม่หลับ

เครียด วิตกกังวล

ซึมเศร้า หดหู่ หมดหวัง คิดทำร้ายตนเอง

สมองเสื่อม

โรคหลอดเลือดสมอง

หัวใจเต้นผิดปกติ

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อบุหัวใจอักเสบ

ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ

โรคเบาหวาน

 

"หมอธีระ"เปิด 15 อาการ ที่เกิดหลังจากหายโควิด19 เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

affaliate-2

ปัญหาต่างๆ ข้างต้น เป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เราเรียกว่า "Long COVID" หรือ "Post-acute COVID syndrome"

พบได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ทั้งเพศชายและหญิง ทั้งคนที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ อาการน้อย หรืออาการรุนแรง ล้วนมีความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหา Long COVID ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระยะยาว ไม่ใช่แค่สมรรถนะร่างกายหรือจิตใจของผู้ป่วย แต่จะส่งผลต่อครอบครัว ทั้งในด้านภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและความสัมพันธ์

ในระดับประเทศ หากมีคนป่วยเช่นนี้มาก ผลิตภาพของประเทศก็จะลดลง ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ดังนั้นการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญมาก

ป้องกันตัวนะครับ สถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดยังรุนแรง อย่าประมาท

"หมอธีระ"เปิด 15 อาการ ที่เกิดหลังจากหายโควิด19 เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่