ธนาคารออมสิน แจก 500 เด็กเกิดวันนี้ เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

ธนาคารออมสิน แจกเงินขวัญถุง 500 บาท ให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 เช็กหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสิทธิ

ธนาคารออมสิน โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจ GSB Society แจ้งข่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2565) ธนาคารออมสินร่วมยินดีขอมอบเงินออม "ขวัญถุง" แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 รับไปเลยเงินออม 500 บาทต่อราย

 

ธนาคารออมสิน แจก 500 เด็กเกิดวันนี้ เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

เงื่อนไขรับเงินออม "ขวัญถุง" จาก ธ.ออมสิน


1.ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 

- บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย

- ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565


2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม 

- ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

affaliate-2

หมายเหตุ : ธนาคารออมสินจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

 

ธนาคารออมสิน แจก 500 เด็กเกิดวันนี้ เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข

 

ขอบคุณ FB : GSB Society

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด