svasdssvasds
"สถาบันมะเร็ง" ยืนยันไม่เป็นความจริง "นมวัว"มีสารไดออกซิน ทำให้เกิดมะเร็ง

มีคลิปว่อนในโลกออนไลน์เรื่องนมวัวมีสารไดออกซิน ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว

โดยคลิปดังกล่าวได้ระบุว่า นมวัว โรคภูมิแพ้ สารก่อมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และชี้แจงว่า 

"สถาบันมะเร็ง" ยืนยันไม่เป็นความจริง "นมวัว"มีสารไดออกซิน ทำให้เกิดมะเร็ง

    ไดออกซินเป็นผลผลิตทางเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดไดออกซิน เช่น เตาเผาขยะอันตราย/ขยะติดเชื้อ เตาเผาขยะชุมชน รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ฉะนั้นสารไดออกซินสามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมโดยออกประกาศให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ตลอดจนมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณการปล่อยทิ้งอากาศเสียอย่างเข้มงวด 

 

affaliate-2

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนมวัวมีสารไดออกซินปนเปื้อนนั้น จากการสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัยในประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานการปนเปื้อนสารไดออกซินในนมวัวและส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ นอกจากนี้การผลิตภัณฑ์นมวัวจากกระบวนผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และได้มีการขออนุญาตผลิตอย่างถูกต้องแล้วจาก อย. ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งในด้านกายภาพ เคมีและทางด้านจุลชีวิทยาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นนมวัวยังคงเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีน แคลเซียม และวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

"สถาบันมะเร็ง" ยืนยันไม่เป็นความจริง "นมวัว"มีสารไดออกซิน ทำให้เกิดมะเร็ง

cr.
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

 

affaliate-3