"กระทรวงสาธารณสุข"เปิดสาเหตุการติดโควิดซ้ำ แท้จริงเกิดจากอะไร

เปิดความรู้ และข้อมูลของ การติดเชื้อไวรัส"โควิด-19" ซ้ำ สาเหตุจริงๆแล้วเกิดมาจากอะไร โดย "กระทรวงสาธารณสุข"

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

รวม 25,140 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,040 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 100 ราย

ผู้ป่วยสะสม 1,609,613 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

 

"กระทรวงสาธารณสุข"เปิดสาเหตุการติดโควิดซ้ำ แท้จริงเกิดจากอะไร การติดเชื้อโควิดซ้ำ

หมายถึง ผู้ป่วยที่หายจาการติดเชื้อแต่ต่อมาติดเชื้อซ้ำ
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง

โอมิครอนพบการติดเชื้อซ้ำ
สูงกว่าเดลต้า 3-6 เท่า

สาเหตุ
1.มักเกิดในช่วงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น
ในคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับไม่ครบ
รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานกว่า 6 เดือน หรือ
มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2.เชื้อที่มีการระบาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
จากเชื้อเดิม

3.ผู้ป่วยลดมาตรการป้องกันตัวและมี
พฤติกรรมเสี่ยง

"กระทรวงสาธารณสุข"เปิดสาเหตุการติดโควิดซ้ำ แท้จริงเกิดจากอะไร