เช็คที่นี่มีคำตอบ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดโควิด ต้องทำอย่างไร ให้ได้รับการรักษา

ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดต้องทำอย่างไร สปสช. แนะให้ทำขั้นตอนตามนี้ หากประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น2 ขีดได้ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19

    ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดต้องทำอย่างไร ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เเจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด-19 หากประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น2 ขีด ได้ผลบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 แนะนำดังนี้

1.เพื่อความรวดเร็ว ให้ติดต่อพื้นที่ ถ้าอยู่ กทม.ให้โทรสายด่วนประจำแต่ละเขต (https://bit.ly/3FBOgvw)  และเฟสบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ (https://bit.ly/3x4yGYD) รวมถึงเพิ่มเพื่อนทาง Line @BKKCOVID19CONNECT หรือคลิก https://bit.ly/3Iuw7Si ได้เช่นกัน หรือ 1669 กด 2 ถ้าอยู่ต่างจังหวัด โทร.สายด่วนประจำจังหวัดหรืออำเภอ 

เช็คที่นี่มีคำตอบ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดโควิด ต้องทำอย่างไร ให้ได้รับการรักษา

2.หากติดขัดประการใด ให้โทรสายด่วน สปสช.1330โดย​สปสช.จัดเตรียมระบบสายด่วน สปสช. 1330 รองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์ ดังนี้ 

เช็คที่นี่มีคำตอบ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดโควิด ต้องทำอย่างไร ให้ได้รับการรักษา
-เปิด  "สายด่วน 1330 กด 18" ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาโดยเฉพาะ ทั้งกลุ่ม 608, เด็ก 0-5 ปี, คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง สปสช.จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ให้ก่อน พร้อมประสานหาเตียงเพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล

-สายด่วน 1330 กด 14 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนั้น เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำการรักษาตามอาการ กรณีเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว รักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือเจอ แจก จบ หรือจะเข้าระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่ง สปสช. จะลงทะเบียนให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มนี้ หรือเลือกเข้าระบบการรักษาอื่นๆ  

เช็คที่นี่มีคำตอบ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดติดโควิด ต้องทำอย่างไร ให้ได้รับการรักษา
กรณี โทร.สายด่วนไม่ติดเนื่องจากอาจมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ สปสช. https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือทางไลน์ สปสช. @nhso https://lin.ee/zzn3pU6 ได้เช่นกัน