หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น จะเกิดอะไรขึ้น เรากำจัดมันไม่ได้

หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคประจำฤดูกาล จะเกิดอะไรขึ้น "เรากำจัดมันไม่ได้ ต้องอยู่กับมันตลอดไป"

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" ในประเด็น โควิด-19 สถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือโรคประจำฤดูกาล หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็น "โรคประจำถิ่น" จะเกิดอะไรขึ้น ลั่น เรากำจัดมันไม่ได้

21 เมษายน 2565

เรื่อง "โควิด 19 สถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือโรคประจำฤดูกาล"

สรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อ Covid-19 ก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

1. เราไม่สามารถที่จะกำจัดไวรัส covid-19 ให้หมดไปจากโลกใบนี้ของเราได้ เราจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ตลอดไป

2. การระบาดของโรคในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการติดต่อง่ายขึ้น และความรุนแรงของโรคลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาโดยตลอด

3. ระยะฟักตัวของโรคสั้น 2 ถึง 5 วัน แนวโน้มในการกักตัวสั้นลง เป็น 7 + 3 หมายถึงกักตัวแค่ 7 วันและอีก 3 วันใช้วิธีการดูแลป้องกันการแพร่กระจายโรค

4. ไม่มีการหา time line เพราะโรคกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นการยากที่จะบอก

 

หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น จะเกิดอะไรขึ้น เรากำจัดมันไม่ได้

5. การระบาดเกิดกลุ่มในครอบครัว ได้ง่าย จึงทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาด้วยเช่นกัน ในอนาคตการระบาดในโรงเรียน สถานที่มีคนหมู่มากเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ที่เราได้พบเห็น 

 

หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น จะเกิดอะไรขึ้น เรากำจัดมันไม่ได้

 

6. ความรุนแรงของโรค จะพบในกลุ่มเปราะบาง อายุมาก มีโรคประจำตัว

7. การสร้างภูมิต้านทาน ด้วยวัคซีนมีความจำเป็น ลดความรุนแรงของโรค จำเป็นที่จะต้องมีเข็มกระตุ้น

8. ยาต้านไวรัส จะมีการพัฒนาออกมา และจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อใช้กับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง

9. การศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรค ป้องกัน รักษามีความจำเป็น

10. มาตรการในการป้องกันโรค สุขอนามัย ล้างมือ หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่าง ยังมีความจำเป็น จนกว่า โรคนี้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือประจำฤดูกาลเช่นโรคทางเดินหายใจทั่วไป การใช้ต่อไปก็มีประโยชน์ต่อโรคทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน 

ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่น  หรือตามฤดูกาล ก็ยังคงต้องติดตามความรุนแรงของโรค การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ ของโรคให้อยู่ในสภาวะควบคุมได้

 

หมอยง ชี้ชัด ถ้าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น จะเกิดอะไรขึ้น เรากำจัดมันไม่ได้

 

ขอบคุณ Yong Poovorawan