ปภ.เตือนภัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวัง

ปภ.เตือนภัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวัง โดยเนื้อความว่าจังหวัดต่อไปนี้มีอากาศร้อนจัด ระวังโรคลมแดดหรือ Heat Stroke

วันที่ 25 เมษายน 2565 ปภ.เตือนภัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวัง เนื่องจากอากาศร้อนจัด ระวังอาการลมแดด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ว่า มีอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวังตัวให้มาก

 

ปภ.เตือนภัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวัง
 

พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) ตาก (อ.เมืองฯ) และนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ)
ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

 

ปภ.เตือนภัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ขอประชาชนระวัง