svasdssvasds
WHO ยกไทย ประเทศต้นแบบรับมือโควิด อันดับ1ในเอเชีย

WHO เชื่อมั่นให้ไทยเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศสมาชิกทบทวนความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อพัฒนาเครื่องมือรองรับวิกฤติด้านสาธารณสุขทั่วโลก หลังไทยติดอันดับ 5 จาก 195 ปท.ทั่วโลกมีความมั่นคงด้านสุขภาพ

     25เม.ย.65  ที่ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า (นำร่อง) หรือ Universal Health and Preparedness Review (UHPR) Pilot โดยมี ดร.สมิลา อัสมา (Dr. Samira Asma) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก นพ.จอส ฟอนเดลาร์ (Dr.Jos Vandelaer) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวหลังร่วมกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า (นำร่อง) ว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 5 จาก 195 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศกำลังพัฒนาหนึ่งเดียวที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุด 

WHO ยกไทย ประเทศต้นแบบรับมือโควิด อันดับ1ในเอเชีย
เป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน อสม. ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ผ่าน ศบค. ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เป็นกลไกสำคัญของระบบป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย ขับเคลื่อนกฎหมายการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ จนประเทศไทยก้าวผ่านช่วงวิกฤติมาได้

affaliate-2

  WHO ยกไทย ประเทศต้นแบบรับมือโควิด อันดับ1ในเอเชีย

  ด้าน Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เชิญให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบประเทศที่ 3 นำร่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อเสนอแนะระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก

WHO ยกไทย ประเทศต้นแบบรับมือโควิด อันดับ1ในเอเชีย

และไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก และเกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่ รองรับวิกฤติด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคต

WHO ยกไทย ประเทศต้นแบบรับมือโควิด อันดับ1ในเอเชีย

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด