วิธีสังเกตอาการ "เด็กติดโควิด" พร้อม 6 วิธีป้องกัน

วิธีสังเกตอาการ "เด็กติดโควิด" พร้อม 6 วิธีป้องกันเนื่องจากในวัยผู้ใหญ่เมื่อมีอาการก็อาจรู้วิธีป้องกันและแก้ไข แต่สำหรับเด็กๆบางคนอาจไม่รู้

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงค่อนข้างหนัก และมีผู้ติดเชื้อแทบทุกวัย หากในวัยผู้ใหญ่เมื่อมีอาการก็อาจรู้วิธีป้องกันและแก้ไข แต่สำหรับเด็กๆบางคนอาจไม่รู้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องคอยสังเกตอาการบุตรหลานของท่านว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่

วิธีสังเกตอาการ "เด็กติดโควิด" พร้อม 6 วิธีป้องกัน

สำหรับวิธีสังเกตอาการเด็กว่าติดโควิด-19 หรือไม่ คือ เมื่อพบว่าเด็กไปที่เสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตดูว่าเด็กมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวให้ตรวจ ATK เบื้องต้น

แนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด สำหรับเด็ก 12-18 ปี 

1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี 

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อต้องออกนอกบ้าน 

 

วิธีสังเกตอาการ "เด็กติดโควิด" พร้อม 6 วิธีป้องกัน

affaliate-2

3. เมื่อมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยสนทนากัน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 และฉีดเข็มกระตุ้นให้เด็กที่เคยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน 

6. หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ ให้รีบบอกผู้ปกครอง เพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ATK

โดยปัจจุบันพบการติดเชื้อในเด็กต่อเนื่อง โดยพบการระบาดเริ่มจากคนในครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือติดจากญาติที่มาเยี่ยมโดยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่เริ่มจากคนหนุ่มสาววัยทำงานติดเชื้อก่อนที่จะแพร่เชื้อให้ทางครอบครัว พ่อแม่ หรือเด็กๆ ในบ้าน ดังนั้น เมื่อกลับจากทำงาน ควรชำระล้างร่างกาย อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

 

วิธีสังเกตอาการ "เด็กติดโควิด" พร้อม 6 วิธีป้องกัน

 

ขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข