"หมอธีระ"กางข้อมูลชัดๆ คนไทยรู้ไหม ไทยติด 1 ใน10 ของโลกมา 42 วันแล้ว

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความอัพเดท สถานการณ์ระบาดโควิด-19ของไทย

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุข้อความว่า

...สถานการณ์ระบาดของไทย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย

ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก

ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 25.81% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

หากดูจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อวัน รวม ATK ไทยเราจะติดอันดับ Top 10 ของโลกมาติดต่อกันยาวนานถึง 42 วันแล้ว

ส่วนจำนวนการเสียชีวิตต่อวันนั้น ติดอันดับ Top 10 ต่อเนื่องมาแล้ว 13 วัน

\"หมอธีระ\"กางข้อมูลชัดๆ คนไทยรู้ไหม ไทยติด 1 ใน10 ของโลกมา 42 วันแล้ว

...อัพเดต Long COVID

Gao Y และคณะจากจีน ได้ทำการทบทวนข้อมูลวิชาการทั่วโลกเกี่ยวกับการเกิด Long COVID ทั้งเรื่องอาการจำแนกตามช่วงเวลาที่เกิด รวมถึงผลการตรวจทางรังสี และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

โดยจำแนกให้เห็นอัตราการเกิดอาการต่างๆ ทั้งในช่วง 4-12 สัปดาห์ 6 เดือน และ 1 ปี (ระยะเวลาในการติดตามผลนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละงานวิจัย ทั้งนี้อาการจะยาวนานกว่านั้นได้หรือเป็นแบบเรื้อรังได้)

Long COVID นั้นเกิดความผิดปกติได้กับทุกระบบของร่างกาย ทั้งสมอง ระบบประสาท จิตและอารมณ์ หัวใจและหลอดเลือด ปอด ไต ทางเดินอาหาร ผิวหนังและเส้นผม ต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ

\"หมอธีระ\"กางข้อมูลชัดๆ คนไทยรู้ไหม ไทยติด 1 ใน10 ของโลกมา 42 วันแล้ว

...ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมาของไทย

หากดูสถิติตั้งแต่มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีหลายจังหวัดที่มีจำนวนการติดเชื้อต่อประชากร 100,000 คน สูงมาก และเป็นผลมาจาการนโยบายในช่วงที่ผ่านมา เช่น ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่กล่องทราย มีอัตราป่วยสะสมสูงถึง 10,539 คนต่อประชากรแสนคน

ในขณะที่สมุทรสาคร ซึ่งเคยระบาดหนักในโรงงานและชุมชนตั้งแต่ระลอกสอง มีอัตราป่วย 9,721 คนต่อประชากรแสนคน

ทั้งสองจังหวัดนั้นมีอัตราป่วยสะสมในช่วงต้นปีของ 2565 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ (3,033 คนต่อประชากรแสนคน) ถึง 3 เท่า

หากรวมคนที่เคยติดเชื้อในช่วงก่อนปี 2565 จะพบว่ามีการติดเชื้อที่สูงมาก

โควิดนั้นไม่ได้จบที่หายและตาย แต่ปัญหา Long COVID จะเป็นผลกระทบระยะยาว

คนที่เคยติดเชื้อมาก่อน นอกจากควรป้องกันตัวให้ดีเพราะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ ยังควรประเมินสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการผิดปกติที่ต่างจากอดีต และปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา

ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศควรได้รับการลงทุนเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วย Long COVID จากการระบาดระลอกใหญ่ตั้งแต่กลางปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

\"หมอธีระ\"กางข้อมูลชัดๆ คนไทยรู้ไหม ไทยติด 1 ใน10 ของโลกมา 42 วันแล้ว