"กรมการแพทย์"แจงแล้ว จุดขาวบนเล็บ แท้จริงคืออะไร หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัว

การแชร์ข้อมูลในประเด็น มีรอยจุดสีขาวบนเล็บ เป็นสัญญาณเตือนของการติดเชื้อราที่เล็บ และร่างกายขาดแร่ธาตุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อเล็บขาวหรือมีรอยจุดสีขาวบนเล็บ อาจเป็นสัญญาณเตือนของการติดเชื้อราที่เล็บหรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บที่เล็บร่างกายขาดแร่ธาตุหรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด ดังนั้นหากพบอาการเล็บขาวเป็นระยะเวลานานควรเข้าพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและทำการรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเล็บให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิม ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 

"กรมการแพทย์"แจงแล้ว จุดขาวบนเล็บ แท้จริงคืออะไร หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัว

เล็บเป็นจุดขาวเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะเล็บเป็นสีขาว มักพบบ่อยในเด็กลักษณะอาการคือมีจุดขาวขนาดเล็กประมาณ 1-3 มิลลิเมตร จุดขาวจะเคลื่อนออกไปยังปลายเล็บเมื่อเวลาที่เล็บยาวมากขึ้น สาเหตุมักเกิดจากการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เล็บเช่น การกระแทกเล็บกับของแข็งส่วนการติดเชื้อราที่เล็บอาจจะทำให้เล็บมีสีขาวได้แต่ลักษณะจะต่างกัน เนื่องจากเล็บที่เป็นเชื้อราบริเวณที่เล็บขาวมีลักษณะเป็นปื้นไม่ได้เป็นจุดเล็กๆและเล็บหนาร่วมด้วย มีขุยหรือเล็บเปื่อยยุ่ย ส่วนการขาดแร่ธาตุไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับเล็บมีจุดขาว

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของเล็บมีดังนี้

1. เล็บมีลักษณะเป็นเส้นขาวหลายเส้นที่เป็นแนวขวางขนานกับความกว้างของเล็บ (Transverse leukonychia หรือ Mees’ lines) เกิดจากการบาดเจ็บที่เป็นซ้ำๆ, การติดเชื้อ, ยา เช่น ยาเรตินอยด์, โรคทางกายและการสัมผัสกับสารหนู

2. เล็บมีลักษณะเป็นเส้นขาวหลายเส้นที่เป็นแนวขวางขนานกับความกว้างของเล็บแต่กดที่เล็บแล้วสีขาวจางลง (Muehrcke’s lines) ไม่ได้เกิดจากเล็บที่เป็นสีขาวจริงเนื่องจากกดแล้วจางแต่เป็นจากความผิดปกติของพื้นเล็บ เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีระดับอัลบูมินในเลือดต่ำกว่าปกติ, กลุ่มอาการโปรตีนรั่วในปัสสาวะ, โรคตับ, โรคขาดสารอาหารและการได้รับยาเคมีบำบัด

3. เล็บมีลักษณะเป็นเส้นขาวเป็นแนวยาวตามความยาวของเล็บ (Longitudinal white lines) พบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น Darier disease, Hailey-Hailey disease
เล็บที่มีสีขาว 2 ใน 3 ของเล็บ (Terry’s nails) เวลากดที่เล็บ สีขาวที่เห็นจะจาง ไม่ได้เกิดจากเล็บที่เป็นสีขาวจริงเนื่องจากกดแล้วจางแต่เป็นจากความผิดปกติของพื้นเล็บ พบได้ในคนเป็นโรคเบาหวานโรคตับแข็งและโรคหัวใจวาย

4. เล็บที่มีสีขาวครึ่งเล็บ (Half-and-half nails) เวลากดที่เล็บ สีขาวที่เห็นจะจาง ไม่ได้เกิดจากเล็บที่เป็นสีขาวจริงเนื่องจากกดแล้วจางแต่เป็นจากความผิดปกติของพื้นเล็บ พบได้ในคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง

5. เล็บที่มีสีขาวทั้งเล็บ (Total leukonychia) พบในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น มีความผิดปกติของยีนส่วน Phospholipase C, delta-1 (PLCD1)

"กรมการแพทย์"แจงแล้ว จุดขาวบนเล็บ แท้จริงคืออะไร หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม