เปิดวิธีสังเกตอาการ เด็กเล็กติดโควิด อาจเกิดอาการชักได้ รีบไปหาหมอด่วน

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากติดเชื้อโควิดแล้วมีไข้ ควรระวังการเกิดอาการชัก มีวิธ๊สังเกตอาการเบื้องต้องดังนี้

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากติดเชื้อโควิดแล้วมีไข้ ต้องระวังอาการชักที่อาจเกิดขึ้นในวันแรกๆ ผู้ปกครองควรรู้วิธีสังเกตอาการและวิธีดูแลที่ถูกต้อง

เปิดวิธีสังเกตอาการ เด็กเล็กติดโควิด อาจเกิดอาการชักได้ รีบไปหาหมอด่วน

เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ปี หากติดโคดแล้วมีไข้สูง อาจเกิดอาการชักได้

มักเกิดในวันแรก ๆ ให้คอยสังเกต หากเด็กมีอาการหนาวในขณะมีไข้และตัวซีดลง

affaliate-2

จับมือแล้วมือเย็น เสี่ยงเกิดอาการชัก ดังนั้นถ้าเด็กมีไข้ให้ใช้ผ้าเย็นประคบศีรษะ

หากชักให้รีบพาไปพบแพทย์

เปิดวิธีสังเกตอาการ เด็กเล็กติดโควิด อาจเกิดอาการชักได้ รีบไปหาหมอด่วน

CR.ศูนย์ข้อมูล COVID-19