เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0

เปิดยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7,608 ราย มี 2 จังหวัด เลขเป็น 0

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 7,650 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,121,783 ราย

หายป่วยแล้ว 2,069,198 ราย

เสียชีวิตสะสม 7,554 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,345,218 ราย

หายป่วยแล้ว 4,237,692 ราย

เสียชีวิตสะสม 29,252 ราย

เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0

affaliate-2

และสำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7,608 ราย

หมายเหตุ

- แหล่งอ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข

- ข้อมูล ณ เวลา 01:00 น.

(มี 2 จังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เป็น 0 ก็คือ ลำปางและ ลำพูน)

เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0

เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0 เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0

เปิดชื่อ 2 จังหวัดในประเทศไทย ที่มียอดติดโควิดรายใหม่ เป็น 0 CR.ศูนย์ข้อมูล COVID-19