"โรงเรียนดัง"ออกประกาศ ให้นักเรียนเลือกทรงผมเองได้ ตามความเหมาะสม

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้ออกประกาศ "ทรงผม" นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้นักเรียนไว้สั้นหรือยาวก็ได้ ตามความเหมาะสม

เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

"ทรงผม"
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

"โรงเรียนดัง"ออกประกาศ ให้นักเรียนเลือกทรงผมเองได้ ตามความเหมาะสม

นักเรียนชาย 
สั้น หรือ ยาว ก็ได้
ถ้ายาว 
ด้านข้าง ด้านหลัง ไม่เลยตีนผม
ด้านหน้า และ กลางศรีษะ 
ให้เป็นไปตาม "ความเหมาะสม" 

 

affaliate-2

นักเรียนหญิง
สั้น หรือ ยาวก็ได้ ก็ได้
ถ้ายาว
ยาวตาม "ความเหมาะสม"
รวบให้เรียบร้อย
ติดโบว์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

"โรงเรียนดัง"ออกประกาศ ให้นักเรียนเลือกทรงผมเองได้ ตามความเหมาะสม