ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 วันพืชมงคลปี65 พระโคพอ  เพียง กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า

วันพืชมงคลปี65 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 พระโคพอ - เพียง "กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า"

ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคลวันนี้ (ศุกร์ 13 พ.ค.65) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯไปเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 วันพืชมงคลปี65 พระโคพอ - เพียง "กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า"

วันพืชมงคล 2565 มี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปี 2565 ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 


เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล


เมื่อได้ฤกษ์พิธีไถ่หว่านในระหว่างเวลาพระฤกษ์ 08.19 - 08.49 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง จากนั้น พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ 

ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 วันพืชมงคลปี65 พระโคพอ - เพียง "กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า"
 

affaliate-2

โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก 3 รอบ ต่อมา นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งเสี่ยงทายได้ ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหาย ได้ผลไม่เต็มที่


ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล 2565 มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร ปีนี้ พระโคเสี่ยงทายของกินจาก 7 สิ่ง พระโคเลือกกิน น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ 

 

พระโคเลือกกิน ถั่ว พยากรณ์ว่า  ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง ส่วนการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง) ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2565 วันพืชมงคลปี65 พระโคพอ - เพียง "กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า"

ภาพจาก nationtv.tv