พยากรณ์อากาศหยุดยาว 13-16 พ.ค. เช็คก่อนวางแผนเที่ยว

พยากรณ์อากาศหยุดยาว 13-16 พ.ค. เช็คก่อนวางแผนเที่ยว หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ออกประกาศวันพฤหัสบดีที่12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ดังนี้

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ 

ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ในช่วงวันที่ 13-14 พ.ค. 65 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. 65 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

พยากรณ์อากาศหยุดยาว 13-16 พ.ค. เช็คก่อนวางแผนเที่ยว

 

affaliate-2

พยากรณ์อากาศหยุดยาว 13-16 พ.ค. เช็คก่อนวางแผนเที่ยว

 

ด้าน พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 13 พ.ค. 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย