เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6,721 ราย มี 3 จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 6,736 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,144,317 ราย

หายป่วยแล้ว 2,096,504 ราย

เสียชีวิตสะสม 7,723 ราย

 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,367,752 ราย

หายป่วยแล้ว 4,264,998 ราย

เสียชีวิตสะสม 29,421 ราย

เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0

โดยยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6,721 ราย มี 3 จังหวัดที่ตัวเลขเป็น 0 คือ เชียงราย ลำปาง ลำพูน 

เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0

เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0

เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0

เปิดรายชื่อ 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ตัวเลขเป็น 0