อาม่าใจบุญ มอบที่ 25 ไร่-เงิน 200 ล้าน สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โลกโซเชียลชื่นชม คุณวารุณี อยู่พูนทรัพย์ อาม่าใจบุญวัย 72 ปี มอบที่ดิน 25 ไร่ พร้อมเงิน 200 ล้าน สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Prawit Anusiri ได้เผยเรื่องราวของ คุณวารุณี อยู่พูนทรัพย์ อาม่าใจบุญวัย 72 ปี บริจาคที่ดิน 25 ไร่ พร้อมเงินสดอีก 200,000,000 บาท สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โรงพยาบาลศิริราช (คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี) โดยได้มีการโพสต์รูปภาพและระบุข้อความ ดังนี้

 

อาม่าใจบุญ มอบที่ดิน 25 ไร่-เงิน 200 ล้าน สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


อาม่าวารุณี อยู่พูนทรัพย์ อายุ 72 ปี ผู้บริจาคที่ดิน 25 ไร่ พร้อมเงินสดอีก 200,000,000 บาท สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โรงพยาบาลศิริราช (คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี) เปิดให้บริการ เดือนมกราคม 2566 นี้ครับ ถือว่าคนไทยโชคดีโดยเฉพาะชาวสมุทรสาคร ขอให้ "อาม่าวารุณี" จงมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะครับ

"ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ" สร้างบนที่ดิน 25 ไร่ ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งคุณสัมพันธ์ และคุณวรุณี อยู่พูนทรัพย์ ได้บริจาคให้กับศิริราช และได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ


วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มี 3 ข้อ คือ


1. สร้างบุคลากรที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลคนสูงวัย คนในครอบครัว คนในสังคม


2. ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงวัยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย


3. ศูนย์ทำหน้าที่เป็น Intermediated Care นั่นคือ ผู้สูงวัยเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อหายดีแล้วอยู่ในระยะเตรียมตัวกลับบ้าน สามารถมาที่ศูนย์เพื่อรับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้วยหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยอีก และเข้าสู่โปรแกรมฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้านให้ทั้งผู้สูงวัยและญาติที่ทำหน้าที่ดูแลต่อที่บ้าน

affaliate-2

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา และไม่ใช่สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ "ผู้สูงอายุไม่ใช่คนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่คือความเสื่อมตามอายุ ที่ ๆ ดีที่สุดของผู้สูงอายุ คือ บ้าน ไม่ใช่โรงพยาบาล และผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุด คือ ลูกหลานที่บ้าน"

 

อาม่าใจบุญ มอบที่ดิน 25 ไร่-เงิน 200 ล้าน สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

ขอบคุณ FB : Prawit Anusiri

affaliate-3