กินวิตามินบี ทุกวันก่อนนอน ป้องกันโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกแจงความจริงแล้ว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องทานวิตามินบี เป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ

ทานวิตามินบี เป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่า 

กินวิตามินบี ทุกวันก่อนนอน ป้องกันโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกแจงความจริงแล้ว

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีภาวะขาดวิตามินบี การกินวิตามินบีเสริมไม่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ การกินอาหารให้สมดุลครบ 5 หมู่ ร่างกายจะได้รับวิตามินบีอย่างเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเสริม

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.ccit.go.th/ หรือโทร 02-547-0999

กินวิตามินบี ทุกวันก่อนนอน ป้องกันโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกแจงความจริงแล้ว

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม